Afgelopen dinsdag 10 april 2018 heeft het college besloten het bestemmingsplan Vijfhoek / Heiliglanden – de Kamp ter vaststelling aan te bieden aan de gemeenteraad.

Het eerdere ontwerp-bestemmingsplan is, blijkens de nota van wijzigingen, door B&W aangepast. Daar zijn twee oorzaken voor. Enerzijds waren er indieners (uw wijkraad was bijvoorbeeld de anonieme indiener nr 3) van zienswijzen (‘bezwaren’) en anderzijds hebben de ambtenaren ook nog wijzigingen aangebracht.

Het voorstel van het college zal eerst in de raadscommissie Ontwikkeling (datum nog onbekend) worden besproken. Daarna komt het voorstel, al dan niet gewijzigd, aan de orde in een raadsvergadering. Wij houden u op de hoogte van die vergaderdata.

U kunt het gewijzigde (concept)bestemmingsplan en alle bijlagen hier lezen.