Het ontwerpbestemmingsplan Vijfhoek wordt op donderdagavond 16 november besproken in de Raadscommissie Ontwikkeling. Via de link kunt u ook alle stukken raadplegen door te klikken op het juiste agendapunt. Als de commissie instemt met het ontwerp, zal het concept-bestemmingsplan ter inzage worden gelegd. Tevens zal de gemeente dan een informatie-avond voor bewoners en ondernemers organiseren.

Dit bestemmingsplan gaat slechts over een deel van onze wijk, de wijken Raaks en Doelen bevinden zich in een ander bestemmingsplan. En om het nog ingewikkelder te maken, het bestemmingsplan Vijfhoek gaat wel weer samen in hetzelfde plandocument met de wijk Heiliglanden/de Kamp.

We houden u op de hoogte.