We ontvingen vandaag van de gemeente bericht dat het ontwerp-bestemmingsplan van de Vijfhoek (dus niet van Raaks en Doelen) met ingang van 30 november zes weken ter inzage zal liggen op:

  • In de publiekshal Raakspoort, Zijlvest 39 in Haarlem. De publiekshal is op werkdagen open van 9.00 uur tot 16.00 uur en op donderdag van 9.00 uur tot 20.00 uur.

Voorts organiseert de gemeente een inloopavond voor geïnteresseerden op maandag 4 december 2017 van 19.00 tot 21.00 uur in het ABC Architectuurcentrum aan het Groot Heiligland 47.

De stukken kunt u ook downloaden.

Zienswijzen indienen

Gedurende de inzagetermijn van zes weken kan een ieder zienswijzen naar voren brengen inzake het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad van Haarlem. Dit kan digitaal via het emailadres bestemmingsplannen@haarlem.nl.

Schriftelijke zienswijzen stuurt u naar Postbus 511, 2003 PB in Haarlem, t.a.v. dhr. R. Frusch.

Uw zienswijze dient voorzien te zijn van uw naam, adres, datum en de naam van het bestemmingsplan. Voor mondelinge zienswijzen kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar op tel. 023- 511 3929 (b.g.g. op tel. 023-5113551).

Geeft u uw zienswijze niet af? En is het bestemmingsplan vastgesteld? Dan kunt u geen beroep instellen of verzoek doen om voorlopige voorziening. Lees hier verder over uw eventuele bezwaar.

Hier leest u de advertentietekst die de gemeente op 29 november gaat plaatsen.