Het college van Burgemeester en Wethouders heeft op 17 oktober het ontwerp-bestemmingsplan Vijfhoek vrijgegeven voor de ter inzage legging. Dit bestemmingsplan gaat dus niet over de buurten ‘Raaks en Doelen”.

Het B&W-besluit houdt concreet in dat eerst de raadscommissie Ontwikkeling het ontwerp zal bespreken (datum nog niet bekend) alvorens het ontwerp-bestemmingspan daadwerkelijk -ook voor u- ter inzage wordt gelegd.

In het begin van die fase van ter inzage legging zal de gemeente een bijeenkomst organiseren voor bewoners en ondernemers in de wijk om onder meer vragen te kunnen stellen.

U kunt alle stukken (pas op, flinke bestanden) downloaden via punt 8 van de B&W besluitenlijst (eerst even op dat “punt 8” van de besluitenlijst klikken en dan ziet u vier bijlagen).

We houden u op de hoogte!