Het Haarlems Dagblad las onze Verkeersvisie op de wijk. Heeft u die visie ook al gelezen?

Bewoners en de wijkraad benoemen verkeersproblemen in onze wijk én zij geven suggesties voor de korte en lange termijn om deze problemen aan te pakken.

We zijn ook benieuwd naar uw reactie.