Op verzoek van enige wijkbewoners organiseert de wijkraad op woensdagavond 12 juli een gesprek tussen raadsleden, de burgemeester en wijkbewoners. Het gaat dan over de overlast die sommige wijkbewoners ervaren door het gedrag van enkele bezoekers van coffeeshop the Lounge in de Doelstraat.

We hebben in december 2016 ingesproken in het kader van de nieuwe APV (Algemene Plaatselijke Verordening) om de openingstijden van de coffeeshop te beperken. Burgemeester en wethouders schoven onze reactie aan de kant, omdat er slechts sprake zou zijn van “beperkte overlast”. Het college trekt die conclusie omdat er kennelijk weinig overlastmeldingen zijn geregistreerd bij de politie, handhaving en andere gemeentelijke afdelingen.

In onze contacten met wijkbewoners horen we, vaak emotioneel getint, andere geluiden. Zij  ervaren haast dagelijks overlast door lawaai, verkeer- en parkeren, zwerfafval, en/of een onveilig gevoel. In het weekend zelfs tot 4 uur ‘s nachts. Wethouder Botter hoorde tijdens onze jaarvergadering van bewoners over hun ervaringen. Overlast melden zij naar verluidt zelden, vanwege het gevoel dat het toch niet helpt (een oplossing van de problemen wordt al lang beloofd) en angst. Enkele bezoekers van de coffeeshop in de Doelstraat verstoren al jarenlang de leefbaarheid en het welzijn van een grote groep bewoners.

We constateren nu eigenlijk twee werelden: de wereld van de gezagsdragers die bij overlast afgaan op geregistreerde meldingen en de wereld van de bewoners die overlast ervaren zonder deze melden. Tijdens het gesprek op 12 juli brengen we die twee werelden met elkaar in gesprek.

De Doelstraat is, zoals u weet, een smalle straat zonder gemotoriseerd verkeer of parkeerplekken, waar ook jonge kinderen wonen. Andere coffeeshops in het centrum liggen veelal aan doorgaande wegen met parkeervoorzieningen en zij liggen aan trottoirs die vaak breder zijn dan de totale breedte van de Doelstraat.

Wij hebben goed overleg met de uitbater van ‘the Lounge’. Hij doet echt zijn best om overlast in en vóór de coffeeshop te beperken, maar acht zich niet verantwoordelijk voor het gedrag van zijn bezoekers in de openbare ruimte in de omliggende straten. Dat is het domein van de gemeente, stelt hij.

U bent van harte welkom tijdens het gesprek op 12 juli in de Nieuwe Kerk dat om 19:30 uur begint (tot circa 21 uur). De kerk is open vanaf 19 uur. Graag vragen we u zich even aan te melden via een kort mailtje dat u zult komen. Dan staan er genoeg stoelen gereed en staat ook voor u de koffie/thee klaar!

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.