Op 12 juli jl. was er op verzoek van wijkbewoners een gesprek in de Nieuwe Kerk n.a.v. overlast die wordt ervaren van sommige bezoekers van de coffeeshop in de Doelstraat in onze wijk. Dat was een goed en waardig gesprek. Daar kwam ook aan de orde dat er ieder kwartaal een gesprek plaatsvindt met de eigenaren van de coffeeshop, de afdeling Handhaving, de wijkagent, de wijkraad en natuurlijk met wijkbewoners die last ervaren van dat bezoek. Sommigen van u wilden graag voortaan ook aanwezig zijn.

Het eerstvolgende gesprek (zie ook onze aktiviteitenkalender) zal plaatsvinden op dinsdag 10 oktober van 16-17 uur in het gebouw van de wijkraad aan het Nieuwe Kerksplein 17. Dat gebouw heeft niet al te veel zitplaatsen. Als u voornemens bent, om a.s. dinsdag 16 uur te komen, zend ons dan aub even een berichtje. Indien nodig kunnen we dan tijdig elders onderdak regelen en houden we u daarvan op de hoogte. De eigenaren van de coffeeshop hebben ons overigens laten weten niet te zullen komen. Zij hebben geen vertrouwen in de voorzitter van de wijkraad.

En, binnenkort gaan wij bij de gemeente navragen hoever men is gevorderd met het beoordelen van de op 12 juli jl. door de aanwezigen aangedragen suggesties…