Al enige tijd vindt er ieder kwartaal een gesprek plaats met de gemeente (voorzitter), de eigenaren van de coffeeshop, de afdeling Handhaving, de wijkagent en natuurlijk met wijkbewoners die overlast ervaren van sommige bezoekers van de coffeeshop in de Doelstraat. Ook is uw wijkraad aanwezig.

Het eerstvolgende gesprek (zie ook onze aktiviteitenkalender) zal plaatsvinden op dinsdag 26 juni van 16-17 uur in het gebouw van de wijkraad aan het Nieuwe Kerksplein 17.

Dat gebouw heeft, zoals bekend, niet al te veel zitplaatsen. Als u voornemens bent, om a.s. dinsdag 16 uur te komen, zend ons dan aub even een berichtje. Indien nodig kunnen we dan tijdig elders onderdak regelen en houden we u daarvan op de hoogte.

U kunt bij verhindering uw wensen, klachten en suggesties via hetzelfde mailadres aan ons doorgeven. Uw privacy wordt daarbij altijd gerespecteerd.