Nuttige nummers

Op deze pagina vindt u contactgegevens van enkele belangrijke instanties in Haarlem. U kunt ze onder andere gebruiken voor het melden van overlast en het inroepen van hulp.

WIJKRAAD VIJFHOEK, RAAKS EN DOELEN

 • Nieuwe Kerksplein 17, Nieuwe Kerksplein 17, 2011 ZS Haarlem. info@wijkraadvijfhoek-haarlem.nl

ALARM!

 • Politie, Brandweer, Ambulance, als elke seconde telt: noodnummer 112
 • Spoedpost huisartsen, (023) 2 24 25 26
 • Geen spoed, wel politie (0900) 8844
 • Wijkagent: mustafa.karademir@politie.nl
 • Red een dier: 114
 • Dierenambulance (023) 524 68 99

OVERLAST en KLACHTEN

Als wijkraad kunnen we niet optreden tegen overlast, maar uiteraard wel luisteren naar uw ervaringen en u eventueel adviseren of desgevraagd de weg wijzen. Ook schuift de wijkraad aan bij overleggen over onder andere overlast, om te bewaken dat afspraken worden nagekomen.

TIP 1: Blijf overlast melden, want het systeem van de politie en handhaving werkt op basis van meldingen. Hoe meer er gebeld wordt over een bepaalde situatie, hoe meer prioriteit ze daaraan kunnen geven. Ook zijn de meldingen een hulpmiddel bij het in kaart brengen van problemen. Dus: BLIJF MELDEN, hoe frustrerend het ook is als er niet direct iemand komt of reageert. Wilt u zeker zijn dat uw melding de wijkagent bereikt, ook als hij er niet is, vermeld dan expliciet dat uw bericht bestemd is voor hem of vraag hem u terug te bellen.

TIP 2: probeer overlast eerst op rustige toon te bespreken met de veroorzaker. Dat helpt vaak prima.

 • Handhaving gemeente Haarlem: via internet of telefonisch: (023) 511 49 50
 • Melden overlast bezoekers van Coffeeshop The Lounge (023) 576 58 95
 • Melden overlast 24-uurs opvang Wilhelminastraat,, (023) 206 20 20
 • Klachten/meldingen over afval, vernielingen, enz., website gemeente Haarlem, telefonisch 14 023
 • Nog makkelijker: de app BuitenBeter
 • Volle containers: Spaarnelanden info@spaarnelanden.nl, (023) 751 72 00
 • AirBnB. Er gelden regels voor de tijdelijke verhuur van kamers aan toeristen. Op internet staat veel informatie, ook over het doen van (ook anonieme) overlastmeldingen.

TIP 3: Deel uw overlastmelding met uw wijkraad voor statistische doelen. Wij geven nooit uw persoonsgegevens door. Wij krijgen via dit type berichten een beter overzicht van klachtpatronen. Ook als er niets of weinig wordt gedaan met uw melding, laat het ons weten.

ZORG EN PARTICIPATIE

© Copyright - Wijkraad Vijfhoek, Raaks en Doelen - Foto's: Eric Oudendijk, Theo Molenaar, Pauline de Senerpont Domis