De gemeente heeft jaarlijks een budget van ongeveer € 230.000 beschikbaar voor initiatieven uit de stad. Iedereen (een individu, een groepje buren, een wijkraad) kan aanspraak maken op dit budget. Wie er geld krijgt om een initiatief voor de eigen buurt of straat uit te voeren bepalen 5 Haarlemmers (ieder stadsdeel eentje) via een zogenoemde ‘Initiatiefraad’. Deze inwoners beoordelen de ingediende plannen aan de hand van een door het college vastgestelde uitvoeringsregeling. Die burgerraad bestaat dus uit 5 Haarlemmers en een ambtenaar van de gemeente Haarlem. De ambtenaar zit in de raad als secretaris maar heeft geen stemrecht.

Info?
Heb je een goed idee voor je straat of je buurt en wil je hierover in gesprek met de gemeente? Dat kan! Maar ook wij helpen je graag verder met namen en adressen of met je aanvraag. De gemeente kan je desgewenst ook verder helpen.Je leest via dat laatste linkje, de voorwaarden, de spelregels en het aanvraagformulier.  Ook helpt de gemeente je trouwens met andersoortige plannen.

Alternatieven

Via dit linkje lees je over allerlei manieren om je mooie plan in je straat of in je buurtje uit te kunnen voeren met de nodige euro’s. Ook kunnen we je als wijkraad een eindje op weg helpen als je ons om advies vraagt.

Veel succes!