, , , ,

Overleg coffeeshop: de reacties

Het zgn. kwartaaloverleg van september over de situatie rondom de coffeeshop in de Doelstraat verliep i.v.m. corona weer schriftelijk. We ontvingen desgevraagd 16 reacties van omwonenden. Deze reacties hebben we integraal voorgelegd aan de gemeente, de wijkagent en de eigenaar van de coffeeshop met het verzoek (binnen een bepaalde termijn) te reageren op die 16 reacties.

Van de wijkagent en de eigenaar van de coffeeshop ontvingen we geen enkele reactie op ons verzoek. Van de gemeente (de veiligheidsmanager) ontvingen we wel een reactie. Lees hier de vragen en de antwoorden.

Onze wijkraad zal binnenkort bezien of we als wijkraad met dit kwartaaloverleg door moeten gaan. Het gaat op trekken aan een dood paard lijken.