, ,

Overleg coffeeshop december: de reacties

Het zgn. kwartaaloverleg van december over de situatie rondom de coffeeshop in de Doelstraat verliep i.v.m. corona weer schriftelijk. We ontvingen desgevraagd 12 reacties van omwonenden. Deze reacties hebben we integraal voorgelegd aan de gemeente, de wijkagent en de eigenaar van de coffeeshop met het verzoek (binnen een bepaalde termijn) te reageren op die bewonerreacties.

Van de eigenaar van de coffeeshop ontvingen we geen enkele reactie op ons verzoek. Van de gemeente (de veiligheidsmanager) en de wijkagent ontvingen we wel een reactie. Lees hier de opmerkingen van bewoners én de reactie van de politie en de gemeente.