Voorzien van enige vakantievertraging ontvingen we van onze wijkagent, Mustafa Karademir, het overzicht van door (wijk)bewoners gedane meldingen van incidenten bij de politie over de maand augustus 2019. Later dit jaar zullen we enkele trends signaleren.

Incidenten gemeld in de Vijfhoek vanaf 1 augustus tot en met 31 augustus 2019
Soort incident                                    Aantal
Afhandeling overige meldingen 3
Doelstraat 1
Popelingstraat 1
Wilsonsplein 1
Bedreiging 1
Wilhelminastraat 1
Diefstal Fiets 11
Botermarkt 1
Gasthuisstraat 1
Gedempte Oude Gracht 3
Gierstraat 1
Grote Houtstraat 2
Hortusplein 1
Raaks 2
Eenvoudige mishandeling 1
Wilhelminastraat 1
Gekwal. diefstal in/uit Winkel 1
Grote Houtstraat 1
Geluidshinder horeca 2
Botermarkt 1
Gedempte Oude Gracht 1
Geluidshinder overig 3
Barrevoetestraat 1
Kerkstraat 1
Wilsonsplein 1
Gesignaleerd voor externe instantie/andere eenheid 1
Botermarkt 1
Heling 1
Raaks 1
Huisvredebreuk 1
Gedempte Oude Gracht 1
Melding overlast jeugd 6
Grote Houtstraat 4
Wilsonsplein 2
Openbare dronkenschap 3
Gedempte Oude Gracht 1
Grote Houtstraat 2
Openlijke geweldpleging tegen personen 1
Wilhelminastraat 1
Overige (eenvoudige) diefstal 4
Gedempte Oude Gracht 2
Vlamingstraat 1
Wilhelminastraat 1
Overlast door verward/overspannen persoon 4
Achterlangs 1
Gedempte Oude Gracht 1
Grote Houtstraat 1
Wilhelminastraat 1
Overlast ivm alcohol/drugs 8
Drossestraat 1
Gedempte Voldersgracht 1
Oranjekade 2
Oude Zijlvest 1
Raaks 1
Wilhelminastraat 2
Overlast zwervers 9
Drossestraat 1
Gasthuisstraat 1
Grote Houtstraat 2
Oranjekade 2
Vestestraat 1
Wilhelminastraat 2
Ruzie/twist (zonder vervolg) 14
Botermarkt 1
Drossestraat 1
Gedempte Oude Gracht 4
Grote Houtstraat 6
Wilhelminastraat 2
Verkeersongeval met uitsluitend materiële schade 1
Gedempte Oude Gracht 1
Winkeldiefstal 13
Drossestraat 2
Gedempte Oude Gracht 6
Grote Houtstraat 5
Winkeldiefstal met geweld 1
Drossestraat 1
Totaal 89