Ook van de laatste maand van het afgelopen jaar ontvingen we van onze wijkagent, Mustafa Karademir, een overzicht met meldingen over incidenten in onze wijk bij de politie. Binnenkort maken we een analyse van de in 2019 ontvangen cijfers.

Incidenten gepleegd in de wijk Vijfhoek, Raaks en Doelen (december 2019)
Aantal
Afhandeling overige meldingen 7
Gedempte Oude Gracht 2
Grote Houtstraat 2
Raaks 1
Sophiastraat 1
Wilhelminastraat 1
Afsteken vuurwerk 2
Gedempte Oude Gracht 1
Lange Annastraat 1
Bedreiging 1
Drossestraat 1
Burenruzie (zonder vervolg) 1
Kerkstraat 1
Diefstal bromfiets/snorfiets 1
Botermarkt 1
Diefstal fiets 6
Gedempte Oude Gracht 1
Grote Houtstraat 3
Oude Zijlvest 1
Raaks 1
Gekwal. diefstal in/uit woning 4
Doelstraat 1
Lange Lakenstraat 1
Nieuwe Raamstraat 1
Popelingstraat 1
Gesignaleerd voor externe instantie/andere eenheid 1
Raaks 1
Heling 2
Doelstraat 1
Grote Houtstraat 1
Openbare dronkenschap 2
Gedempte Voldersgracht 1
Wilhelminastraat 1
Overige (eenvoudige) diefstal 3
Gasthuisstraat 1
Grote Houtstraat 1
Sophiastraat 1
Overlast door verward/overspannen persoon 5
Gedempte Oude Gracht 3
Wilhelminastraat 1
Wilsonsplein 1
Overlast ivm alcohol/drugs 6
Botermarkt 1
Gedempte Oude Gracht 2
Gedempte Voldersgracht 1
Wilhelminastraat 1
Wilsonsplein 1
Overlast zwervers 1
Vestestraat 1
Ruzie/twist (zonder vervolg) 12
Barrevoetestraat 1
Botermarkt 2
Doelstraat 1
Drossestraat 1
Gedempte Oude Gracht 2
Grote Houtstraat 1
Raaks 1
Vestestraat 1
Wilhelminastraat 2
Vechtpartij (zonder vervolg) 1
Wilhelminastraat 1
Verkeersongeval met letsel 2
Doelstraat 1
Grote Houtstraat 1
Verkeersongeval met uitsluitend materiële schade 3
Gedempte Raamgracht 1
Wilhelminastraat 2
Verlaten plaats na verkeersongeval 3
Gedempte Raamgracht 1
Wilhelminastraat 1
Wolstraat 1
Vernieling overige objecten 1
Lange Bogaardstraat 1
Winkeldiefstal 13
Drossestraat 1
Gedempte Oude Gracht 7
Grote Houtstraat 5
Zakkenrollerij/tassenrollerij 2
Grote Houtstraat 2
totaal 79