We ontvingen van onze wijkagent, Mustafa Karademir, een overzicht met meldingen bij de politie over incidenten in onze wijk. Hierna volgt dat overzicht van de maand februari 2020. Je leest hier het totaaloverzicht van meldingen betreffende het gedeelte van 2019 dat we hebben ontvangen.

Incidenten wijk Vijfhoek, Raaks en Doelen, februari 2020 Aantal
 
Afhandeling overige meldingen 2
Drossestraat 1
Gierstraat 1
Burenruzie (zonder vervolg) 1
Nieuwe Kerksplein 1
Diefstal bromfiets/snorfiets 2
Grote Houtstraat 1
Wilsonsplein 1
Diefstal fiets 9
Drossestraat 4
Gedempte Oude Gracht 1
Grote Houtstraat 1
Raaks 2
Wilsonsplein 1
Diefstal in/uit bedrijf/kantoor (niet gekwal.) 1
Gedempte Voldersgracht 1
Diefstal uit/vanaf personenauto 1
Wilhelminastraat 1
Diefstal vrachtauto/bestelauto 1
Raamvest 1
Eenvoudige mishandeling 1
Grote Houtstraat 1
Gekwal. diefstal in/uit bedrijf/kantoor 1
Raamvest 1
Geluidshinder overig 1
Wilsonsplein 1
Gezondheid en welzijn dieren en dierenvervoer / wet dieren 1
Gierstraat 1
Heling 1
Gedempte Voldersgracht 1
Melding overlast jeugd 2
Gedempte Oude Gracht 1
Grote Houtstraat 1
Openbare dronkenschap 1
Wilsonsplein 1
Overige (eenvoudige) diefstal 3
Gierstraat 1
Grote Houtstraat 2
Overige misdrijven tegen de persoonlijke vrijheid 1
Grote Houtstraat 1
Overlast door verward/overspannen persoon 22
Alexanderstraat 1
Botermarkt 3
Drossestraat 1
Gedempte Oude Gracht 2
Gedempte Voldersgracht 2
Grote Houtstraat 3
Vestestraat 1
Wilhelminastraat 9
Overlast ivm alcohol/ drugs 4
Gedempte Oude Gracht 1
Raaks 1
Wilhelminastraat 1
Wilsonsplein 1
Overlast stalker (zonder vervolg) 1
Grote Houtstraat 1
Overlast zwervers 4
Drossestraat 1
Vestestraat 1
Vlamingstraat 1
Wilhelminastraat 1
Ruzie/twist (zonder vervolg) 8
Botermarkt 1
Gedempte Oude Gracht 1
Grote Houtstraat 3
Oranjekade 1
Raamvest 1
Wilhelminastraat 1
Verkeersongeval met letsel 2
Gedempte Raamgracht 1
Wilhelminastraat 1
Verlaten plaats na verkeersongeval 1
Gedempte Raamgracht 1
Vernieling overige objecten 1
Doelstraat 1
Winkeldiefstal 13
Drossestraat 3
Gedempte Oude Gracht 5
Grote Houtstraat 5
Winkeldiefstal met geweld 1
Drossestraat 1
Zakkenrollerij/tassenrollerij 1
Gedempte Voldersgracht 1
Eindtotaal 87