Ook over de afgelopen maand juli ontvingen we van onze wijkagent, Mustafa Karademir, het overzicht van door (wijk)bewoners gedane meldingen van incidenten bij de politie. We zullen later dit jaar enkele trends signaleren.

Incidenten gepleegd in de wijk Vijfhoek, Raaks en Doelen vanaf 1 juli tot en met 31 juli 2019
Aantal
Aantreffen Explosief 1
Botermarkt 1
Afhandeling Overige Meldingen 1
Raaks 1
Bedreiging 1
Grote Houtstraat 1
Burenruzie (Zonder Vervolg) 1
Grote Houtstraat 1
Diefstal Bromfiets/Snorfiets 1
Jacobstraat 1
Diefstal Fiets 9
Gedempte Oude Gracht 3
Gedempte Voldersgracht 1
Grote Houtstraat 1
Jacobstraat 1
Nieuwe Kerksplein 1
Raaks 1
Wilhelminastraat 1
Diefstal Uit/Vanaf Andere Vervoermiddelen 1
Keizerstraat 1
Diefstal Uit/Vanaf Personenauto 1
Doelstraat 1
Eenvoudige Mishandeling 3
Botermarkt 1
Grote Houtstraat 2
Gekwal. Diefstal In/Uit Bedrijf/Kantoor 1
Gedempte Oude Gracht 1
Gekwal. Diefstal Met Geweld In/Uit Winkel 1
Grote Houtstraat 1
Geluidshinder Overig 5
Gedempte Raamgracht 2
Nieuwe Kerksplein 3
Huisvredebreuk 1
Grote Houtstraat 1
Melding Overlast Jeugd 2
Doelenplein 1
Wilsonsplein 1
Overige (Eenvoudige) Diefstal 2
Grote Houtstraat 2
Overige Gekwal. Diefstal 1
Barrevoetestraat 1
Overlast Door Verward/Overspannen Persoon 14
Achterlangs 1
Botermarkt 1
Gedempte Oude Gracht 1
Gedempte Voldersgracht 1
Grote Houtstraat 6
Wilhelminastraat 3
Wilsonsplein 1
Overlast Ivm Alcohol/ Drugs 5
Drapenierstraat 1
Drossestraat 1
Raamvest 1
Sophiaplein 1
Wilhelminastraat 1
Overlast Stank/Rook/Stof 1
Gedempte Voldersgracht 1
Overlast Zwervers 3
Grote Houtstraat 1
Wilhelminastraat 1
Wilsonsplein 1
Ruzie/Twist (Zonder Vervolg) 6
Gedempte Oude Gracht 2
Grote Houtstraat 3
Raaks 1
Straatroof 1
Raaks 1
Verduistering (Evt. In Dienstbetrekking) 1
Grote Houtstraat 1
Verkeersongeval Met Uitsluitend Materiele Schade 1
Gedempte Oude Gracht 1
Verlaten Plaats Na Verkeersongeval 3
Gedempte Voldersgracht 1
Oude Zijlvest 1
Sophiaplein 1
Vernieling Overige Objecten 1
Kerkstraat 1
Winkeldiefstal 11
Drossestraat 5
Gedempte Oude Gracht 1
Grote Houtstraat 4
Raaks 1
Zakkenrollerij/Tassenrollerij 1
Gedempte Oude Gracht 1
Eindtotaal 80