,

Overzicht meldingen bij de politie: november 2019

We ontvingen van onze wijkagent, Mustafa Karademir, het overzicht met de bij de politie gemelde incidenten in onze wijk over de maand november.

Incidenten gepleegd in de Vijfhoek, Raaks en Doelen vanaf 1 november tot en met 30 november 2019
                           Aantal
Afhandeling overige meldingen 4
Grote Houtstraat 3
Zuiderstraat 1
Burenruzie (zonder vervolg) 1
Grote Houtstraat 1
Diefstal fiets 8
Drossestraat 2
Gedempte Oude Gracht 1
Gedempte Raamgracht 1
Grote Houtstraat 2
Wilsonsplein 2
Diefstal in/uit bedrijf/kantoor (niet gekwal.) 1
Grote Houtstraat 1
Diefstal uit/vanaf andere vervoermiddelen 1
Wilsonsplein 1
Diefstal uit/vanaf personenauto 1
Raaks 1
Eenvoudige mishandeling 2
Gedempte Oude Gracht 1
Wilhelminastraat 1
Gekwal. diefstal in/uit bedrijf/kantoor 1
Gedempte Oude Gracht 1
Gekwal. diefstal in/uit winkel 1
Grote Houtstraat 1
Geluidshinder horeca 3
Botermarkt 1
Drossestraat 2
Geluidshinder Overig 1
Botermarkt 1
Gesignaleerd voor externe instantie/andere eenheid 1
Hortusplein 1
Melding overlast jeugd 4
Grote Houtstraat 4
Overige (eenvoudige) diefstal 4
Grote Houtstraat 2
Raamvest 1
Wilsonsplein 1
Overlast door verward/overspannen persoon 4
Gedempte Voldersgracht 1
Grote Houtstraat 1
Wilhelminastraat 2
Overlast ivm alcohol/drugs 4
Botermarkt 1
Drossestraat 1
Gedempte Oude Gracht 1
Lange Annastraat 1
Overlast zwervers 2
Vestestraat 1
Wilhelminastraat 1
Ruzie/twist (zonder vervolg) 6
Gasthuisstraat 1
Gedempte Oude Gracht 1
Grote Houtstraat 2
Korte Lakenstraat 1
Tuchthuisstraat 1
Vechtpartij (zonder vervolg) 1
Grote Houtstraat 1
Verkeersongeval met letsel 1
Gedempte Oude Gracht 1
Verkeersongeval met uitsluitend materiële schade 1
Gedempte Oude Gracht 1
Verlaten plaats na verkeersongeval 1
Gangolfpleintje 1
Vernieling overige objecten 1
Popelingstraat 1
Winkeldiefstal 29
Drossestraat 4
Gedempte Oude Gracht 8
Grote Houtstraat 17
Zakkenrollerij/tassenrollerij 1
Gedempte Oude Gracht 1
totaal 84