Ook over de afgelopen maand april ontvingen we van onze wijkagent, Mustafa Karademir, de meldingen gedaan bij de politie in de wijk.  Er is a.g.v. de coronamaatregelen en de nieuwe noodverordeningen een incidentcode bijgekomen nl. “assistentie gezondheidszorg”. Dit gaat bijv. over het optreden van de politie bij het overtreden van de 1,5 meter afstand houden. We zien in april een lager aantal meldingen dan gemiddeld per maand in verband met de ‘intelligente lockdown’.

Meldingen wijk Vijfhoek, Raaks en Doelen
April 2020 Aantal
Barrevoetestraat 1
assistentie gezondheidszorg 1
Doelenplein 2
assistentie gezondheidszorg 2
Drapenierstraat 2
geluidshinder overig 1
ruzie/twist (zonder vervolg) 1
Drossestraat 2
diefstal fiets 2
Gedempte Oude Gracht 5
afhandeling overige meldingen 1
diefstal fiets 1
overlast ivm alcohol/drugs 1
overlast zwervers 1
winkeldiefstal 1
Gierstraat 4
melding overlast jeugd 1
openlijke geweldpleging tegen personen 1
overlast stank/rook/stof 1
winkeldiefstal 1
Grote Houtstraat 7
afhandeling overige meldingen 1
assistentie gezondheidszorg 1
burenruzie (zonder vervolg) 1
geluidshinder overig 2
melding overlast jeugd 1
overlast door verward/overspannen persoon 1
Jacobstraat 1
assistentie gezondheidszorg 1
Lange Annastraat 1
vernieling overige objecten 1
Lange Raamstraat 1
assistentie gezondheidszorg 1
Nieuwe Kerksplein 2
melding overlast jeugd 1
ruzie/twist (zonder vervolg) 1
Nieuwstraat 1
geluidshinder overig 1
Oude Zijlvest 2
diefstal fiets 1
verlaten plaats na verkeersongeval 1
Raaks 5
openbare dronkenschap 1
overlast door verward/overspannen persoon 1
overlast zwervers 1
ruzie/twist (zonder vervolg) 2
Raamvest 2
assistentie gezondheidszorg 2
Sophiastraat 2
geluidshinder overig 1
verkeersongeval met uitsluitend materiele schade 1
Wilhelminastraat 6
overlast ivm alcohol/drugs 1
ruzie/twist (zonder vervolg) 3
vechtpartij (zonder vervolg) 1
vernieling overige objecten 1
Wilsonsplein 3
assistentie gezondheidszorg 2
overlast door verward/overspannen persoon 1
Wolstraat 1
assistentie gezondheidszorg 1
Zuiderstraat 1
ruzie/twist (zonder vervolg) 1
Eindtotaal 51