Het zijn momenteel ingewikkelde tijden… We weten het, er zijn belangrijker zaken aan de orde dan het verkeer in onze wijk. Toch vragen we, met enige schroom, even je aandacht voor de toekomst van onze wijk, de bewoners, ondernemers en de kinderen. Wordt onze wijk binnenkort autoluw, auto-arm of anders ingericht? Wat vind jij daarvan? Welke voorkeur heb je? Jouw voorkeur telt mee! Hier alvast het linkje naar de enquête.

Binnenkort ronden de onderzoekers hun rapport af dat zij op verzoek van de gemeente hebben gemaakt. De onderzoekers toetsten in opdracht van de gemeente de wijkvisie Verkeer zoals deze in 2017 is gemaakt door bewoners en de wijkraad.

Draagvlak

De onderzoekers kregen in hun opdracht onder meer mee ‘het draagvlak’ voor hun adviezen te meten. Dat deden ze door een drietal bijeenkomsten voor belanghebbenden te organiseren. Tijdens die drie bijeenkomsten zijn ook de toen opgestelde scenario’s voor oplossingen gepresenteerd en gepeild werd welke voorkeur deze scenario’s kregen. Daar bleek dat driemaal achter elkaar het door de onderzoekers opgestelde ‘scenario 3’ de meeste stemmen van de aanwezigen kreeg. Dat lijkt dus duidelijk.

De onderzoekers gaan echter, zeer vermoedelijk, het minder vergaande scenario 2a verder uitwerken als hun voorkeurscenario.

De gemeente

Over enige tijd zal B&W en later de raad dat eindrapport bestuderen en ‘de echte’ keuzes maken. De gemeente is namelijk vrij om van de adviezen in het rapport af te wijken. Wij willen de gemeente, via deze enquête, laten zien welke voorkeur de bewoners en ondernemers van onze wijk hebben voor de mogelijke scenario’s. Wij zullen vanzelfsprekend de uitslag van deze peiling aanbieden aan het college. Dan telt ook jouw stem mee bij het bepalen van de uiteindelijke keuze!

Jouw keuze

Hoe ervaar jij, als dagelijkse ervaringsdeskundige, de huidige situatie in onze wijk en wat wil je voor scenario voor onze toekomst, als het om het verkeer gaat? Denk je eens in dat jij het voor het zeggen hebt!

Samen met de leden van de werkgroep Verkeer hebben we deze enquête opgesteld en we hopen dat veel bewoners en ondernemers deze enquête (even klikken dus op de link) willen invullen (we helpen je desgewenst graag). Deze peiling kost je circa 5 á 10 minuten van je tijd (plus mogelijke extra tijd voor het bestuderen van achtergrondinformatie). Neem alsjeblieft even die tijd voor onze wijk.

Verzoek

We eindigen met een vriendelijk verzoek. Het zou fijn zijn als er zo veel mogelijk wijkbewoners en ondernemers meedoen aan deze peiling. Wil je daarom aub (het linkje van) dit bericht doorzenden aan je buren, bekenden en vrienden in onze wijk met het verzoek ook mee te doen?

Dankjewel!