Op verzoek van de gemeente gaat Spaarnelanden in twee stedelijk verdichte wijken een zes maanden durende pilot houden om gft-afval op te halen.
Als alles goed blijft verlopen, start de pilot op 23 januari 2017.

Er zal sprake zijn van een soort drietraps-aanpak. In de eerste plaats wordt er gft-afval in de keuken gescheiden door middel van een door Spaarnelanden ter beschikking gesteld gft-bakje. Er komen afsluitbare minicontainers per ongeveer 12/15 huishoudens op straat en als derde trap komt er twee maal per week (op dinsdagavond en op zaterdagochtend) een heuse schillenboer met paard en wagen. De schillenboer is met name een gimmick tijdens de pilot.
Tijdens de pilot wordt een beperkt (doch goed toegankelijk) deel van beide wijken in staat gesteld deel te nemen.
Bewoners die langs de uitgekozen route wonen, hebben inmiddels van Spaarnelanden een brief ontvangen. In het begin van het nieuwe jaar komt Spaarnelanden langs om hun deelname te bevragen.
Deelnemers worden tijdens het proces van de pilot betrokken en zij worden in elk geval geïnformeerd over de resultaten van de pilot.
schillenboer