, , , ,

Plan B – Hoe verder – Gesprek met Wethouder en reactie College

Plan B … 500 handtekeningen en hoe verder

De wijkraad heeft op 6 januari een constructief gesprek gehad met wethouder Robbert Berkhout (zie verslag). Het ging uiteraard over “Plan B”. De wethouder wil, net als onze wijk, graag verder. Maatregelen die binnenkort uitgevoerd worden en het autoluw maken van de Botermarkt en de Barrevoetestraat ziet ook de gemeente slechts als tussen stappen.

Inmiddels heeft het College ook een formele reactie gegeven op “Plan B”. Deze reactie begint met de complimenten aan onze wijk voor wat betreft het draagvalk in de wijk om verder te gaan en onze inspanningen daartoe. En eindigt met een uitnodiging om hiermee door te gaan. Lees zelf deze brief. Wij staan klaar om met frisse moed verder te gaan. “Plan B” komt in februari in de raadscommissie Beheer aan de orde en in Maart in de raad. Uiteraard zijn wij daarbij vertegenwoordigd.

Verslag overleg met wethouder Robbert Berkhout

Reactie college – Burgerinitiatief Plan B

 

Bezwaar tegen maatregelen

 

Op 3 februari a.s. sloot de termijn tot het maken van bezwaar tegen de aangekondigde verkeersmaatregelen. De gemeente stelt dat dit eerste (korte termijn) stappen zijn. Want nadat de Botermarkt en de Barrevoetstraat fietsstraat zijn geworden komt er een vervolg. De wijkraad waardeert dit. Niettemin tekende de wijkraad op de volgende punten bezwaar aan:

  • Eenrichting verkeer in de Korte Wolstraat; naar onze mening is dit een overbodige maatregel.
  • Legalisering van overlast van vrachtverkeer; grote (vracht)auto’s tot 7m blijven toegestaan. Wij stellen dat zeker 12 bochten in de wijk hiervoor zijn te krap zijn. Ook algemeen vinden wij deze voertuigen langer dan ca. 5 m te groot. De mogelijkheid wordt gebruikt voor laden- en lossen buiten venstertijden. En het manoeuvreren veroorzaakt regelmatig schade.
  • Legalisering van laden en lossen bij het Hortusplein omdat de Zuiderstraat en Gedempte Voldersgracht woonstraten zijn. Onder verwijzing naar de Milieueffectrapportage (MER)

Zie ook:

U kunt onhttps://wijkraadvijfhoek-haarlem.nl/wp-content/uploads/2021/01/2021-01-26-BEZWAAR-Verkeersmaatregelen-Vijfhoek-Raaks mailen op: info@wijkraadvijfhoek-haarlem.nl

 

Hortusplein

 

Doelstraat en omgeving

 

U kunt ons mailen op: info@wijkraadvijfhoek-haarlem.nl