Maandag 26 oktober eindigt het ophalen van steun voor plan B. Je steunt hierna plan B digitaal en hier steun je via papier (klikken, bewaren als en printen). Je mag per persoon maar 1x steun geven! Lees hier meer over plan B. Als de ontwikkeling van de stijgende lijn met supporters voor plan B door gaat zoals we die nu waarnemen, dan zijn er a.s. maandag ruim 300 ondersteuners.

Dat zou een mooi resultaat zijn! Bij de ontwikkeling van de wijkverkeersvisie in 2017/18 ontvingen we ruim 300 reacties met input en feedback. Bij de enquête van april jl. waren er 251 deelnemers en nu koersen we af op ruim 300 supporters. Deze 300 supporters kiezen dus voor totaal andere oplossingen voor de verkeerssituatie in de wijk dan de karige set waarvoor B&W in mei jl. koos.

Laten we er samen voor zorgen dat we ruim boven die 300 supporters komen. Heb je met al je huisgenoten (16+) al meegedaan? Je partner, je buren, de appgroep van je straat en je kennissen ook? Weet je dat alle Haarlemmers (16+) mee mogen doen? Hang je ook deze poster voor je raam? Op naar de finish!