Plan B is recent door het presidium van de gemeenteraad getoetst en in orde bevonden. B&W is nu aan zet om met een reactie te komen op dat plan B(ewoners). We hoorden van de griffie dat het college aan de Raadscommissie Beheer heeft bericht dat zij verwachten medio januari met hun reactie te zullen komen. De griffie houdt er daarom rekening mee dat plan B op de agenda van die Raadscommissie Beheer komt te staan van 11 februari 2021.

Wat betekent dit?

We weten medio januari wat B&W vindt van het plan B en daar zullen we een reactie over opstellen. Op 11 februari komt -naar verwachting- plan B op de agenda van de Raadscommissie Beheer en daar gaan we (als initiatiefnemers) dan een toelichting geven op het plan B en we zullen vragen van raadsleden beantwoorden. Maar daar ligt dan ook een reactie van het college n.a.v. ons plan B. En om het nog ingewikkelder te maken: er is ook nog een B&W besluit van eind mei dat al ver gevorderd is met allerlei voorbereidingen t.b.v. de uitvoering van die set besluiten. Ben je er nog?

Tijdens die raadscommissie Beheer gaan de raadsleden een advies (dan kunnen meerdere adviezen zijn, want de fracties zullen verschillende standpunten hebben) opstellen ten behoeve van een vergadering van de gemeenteraad (vermoedelijk in maart) waar uiteindelijk het beluit gaat vallen over het wijkverkeer in onze wijk.

Wat is een belangrijke les?

Het zijn de raadsleden waar we ons op gaan richten. Zij gaan een besluit in de openbaarheid nemen en laten zich advisren door die Raadscommissie Beheer. Het lijkt ons een goed plan dat we ons als ondersteuners van plan B gaan richten op die raadsleden. Veel raadsleden willen graag een jaar later herkozen worden. Een volgende keer gaan we dieper in op dat thema ‘het benaderen van raadsleden’. Voor nu zijn we benieuwd naar je reactie dan wel je suggesties! Vragen kan natuurlijk ook.

Tot slot

Heb je jouw straat al getoetst n.a.v. de concept-bebordingstekening? We danken de bewoners die al reageerden met hun opmerkingen!

Heb je je steun al uitgebracht op plan B? Dat kan nog steeds hier digitaal. Het kost je een minuutje.