We gaan je de komende tijd hier regelmatig op de hoogte houden van de voortgang van plan B. Maandag 26 oktober jl. eindigden we de actie rond plan B. We hebben afgelopen dinsdag plan B digitaal aangeboden aan de voorzitter van de gemeenteraad. Een paar dagen later ontvingen we een ontvangstbevestiging met tevens een aankondiging voor het maken van een afspraak om ook de gegevens van de ondersteuners te kunnen toetsen. Die persoonsgegevens hebben we namelijk niet verzonden.

Doe ook mee

De teller van plan B staat vandaag op 478. Je kunt nog steeds (als je nog niet hebt meegedaan) je steun aan plan B geven. Je mag 1 x meedoen als je Haarlemmer bent en 16 jaar of ouder. Van een huishouden mogen dus meerdere personen meedoen! Hier steun je plan B. Over plan B lees je hier meer.

Antwoorden?

We zijn ook nog in afwachting van twee reacties van het college. Wat vinden ze van onze inspraakreactie van alweer een tijdje geleden? Wanneer begint de door ons gevraagde inspraak voor bewoners en ondernemers naar aanleiding van hun besluiten van 26 mei jl? Enne, van 478 bewoners kennen we hun reactie eigenlijk al..

Privacy

We vroegen op 29 september jl. om ontheffing van het moeten werken met een handtekeningenlijst. Werken met zo’n lijst met persoonsgegevens van anderen is strijdig met de privacywet en het is niet gezond om alle wijkdeuren tijdens de coronaperiode langs te moeten lopen voor het verzamelen van handtekeningen. We wachten ook hier op antwoord terwijl onze actie inmiddels voorbij is.