We gaan je de komende tijd hier regelmatig op de hoogte houden van de voortgang van plan B. Maandag 26 oktober jl. eindigden we de actie rond plan B. De afgelopen week hebben we voldoende papieren flyers (met een echte handtekening dus) overhandigd op het stadhuis. Daar wordt getoetst of we aan de eis van tenminste 100 ondersteuners voldoen. Men verwacht dat plan B eind van deze maand zal zijn getoetst.

Doe ook mee!

De teller van plan B staat vandaag op 485. Je kunt nog steeds (als je nog niet hebt meegedaan) je steun aan plan B geven. Je mag 1 x meedoen als je Haarlemmer bent en 16 jaar of ouder. Van een huishouden mogen dus meerdere personen meedoen! Hier steun je plan B. Over plan B lees je hier meer.

Fake news?

Afgelopen week was het weer begrotingsraad en er kwam o.a. een motie (nr 37) voorbij die meer geld vroeg voor de uitbreiding van het autoluwe/auto-arme centrum. Uiteindelijk haalde die motie geen meerderheid in de raad. Wat ons echter opviel was de manier waarop het college deze motie ontraadde. Zo werd er aan de raad onder meer gemeld dat de bewoners van onze wijk grotendeels tevreden zijn met het B&W-besluit van eind mei jl. Heeft B&W je om een reactie gevraagd via de inspraak, die 5 maanden na dato, nog steeds niet heeft plaatsgevonden?  Hoezo dan die 485 bewoners die aangeven dat B&W-besluit niet goed te vinden? Kul dus.
Ook werd er door B&W gemeld dat er een ‘waterbedeffect’ (meer parkeren in omliggende wijken) zou gaan ontstaan als de plannen van de wijk zouden worden uitgevoerd. Tijdens het externe onderzoek van de gemeente naar onze wijkvisie is dit aspect door de onderzoekers onderzocht. Helaas kon de gemeente geen cijfers overleggen van aantallen parkerende bewoners versus aantallen van parkerende bezoekers in onze wijk. Kortom, er zijn bij het door de gemeente betaalde onderzoek destijds geen feiten aangetroffen die de stelling van B&W onderbouwen. Toch voeren zij het als een tegenargument aan naar raadsleden. Kul dus.
We schreven nog vóór de stemming aan de wethouder en de raadsleden wat we van een dergelijke argumentatie vonden. Het doet ons denken aan ‘fake news’. Mogelijk zien we hier de verdediging ontstaan van het college als plan B van de wijk aan de orde gaat komen in de raad?

Haarlems Dagblad 6.11.2020

Antwoorden?

We zijn ook nog in afwachting van twee reacties van het college. Wat vinden ze van onze inspraakreactie van alweer een tijdje geleden? Wanneer begint de door ons gevraagde inspraak voor bewoners en ondernemers naar aanleiding van hun besluiten van 26 mei jl? Enne, van 485 bewoners kennen we hun reactie eigenlijk al..

Privacy

We vroegen op 29 september jl. om ontheffing van het moeten werken met een handtekeningenlijst. Werken met zo’n lijst met persoonsgegevens van anderen is strijdig met de privacywet en het is niet gezond om alle wijkdeuren tijdens de coronaperiode langs te moeten lopen voor het verzamelen van handtekeningen. We wachten ook hier op antwoord terwijl onze actie inmiddels voorbij is.