Ons plan B is vanaf 10 oktober 2020 klaar. Je leest hier de kern van dat plan. En je kunt aan plan B je digitale steun geven. De gemeente verlangt (om plan B in de gemeenteraad te bespreken) dat er tenminste 100 bewoners steun geven aan dit plan B. Laten we dat samen doen! Het is voor de toekomst van onze wijk. Je mag 1x je steun geven, of digitaal of via het papier. Op 26 oktober hebben we de actie om steun op te halen beëindigd. Dit i.v.m. het indienen van het plan bij de gemeente. Je kunt nog steeds je digitale steun verlenen!

Lees hier meer

We schreven eerder over het proces dat heeft geleid tot de B&W-besluiten over het wijkverkeer. Onze wijkraad heeft van die B&W-besluiten afstand genomen. We kregen meer dan voldoende steun om een plan B te maken. Een samenhangend plan dat beter aansluit bij de wensen van bewoners en ondernemers (bron: onze enquête in april jl.). Dit plan B is onze allerlaatste kans om samen iets te doen aan het wijzigen van de set B&W besluiten. Gemeentelijke besluiten over ons wijkverkeer die 80% van de enquêtedeelnemers niet ver genoeg vond gaan. Wat zien we als we plan B vergelijken met de B&W-besluiten?

Plan B is effectiever, sluit beter aan op de wensen van de wijk, is aanzienlijk goedkoper, zorgt voor meer verkeersveiligheid, biedt meer ruimte voor spelende kinderen, geeft meer leefbaarheid terug aan de wijk, is meer duurzaam, levert meer CO2-reductie op, geeft minder fijnstof, biedt meer ruimte voor extra groen en extra fietsenrekken.  

Geef ook je steun!

Je steunt plan B door dit formulier digitaal in te vullen.  Of op papier. Je kunt als persoon maar éénmaal je steun geven: of op papier of digitaal. In het Binnenblad van oktober jl. bevond zich een papieren versie van de flyer. Deze papieren flyer kun je (als je niet van digitaal houdt) ook invullen en van je handtekening voorzien. Daarna kun je deze bij meer dan 20 verschillende wijkadressen in de brievenbus doen. Zie hierna. Kun je je niet vinden in plan B? Dan steun je het niet. Even goeie vrienden.

Burgerinitiatief

Dit plan B willen we formeel indienen als een burgerinitiatief bij de gemeente waardoor het plan in het openbaar in de raadscommissie én in de gemeenteraad wordt besproken.
B&W deed alles in stilte en mede daarom begrijpen we er nog niet zoveel van.
Om een burgerinititiatief te worden, moet je aan allerlei voorwaarden voldoen (je moet bijvoorbeeld inwoner van Haarlem en 16+ zijn; er moeten tenminste 100 ondersteunende verklaringen zijn) volgens een heuse verordening. De gemeente wil alle verstrekte persoonsgegevens kunnen toetsen.

Achtergrond plan B

Wat wil je weten over dat plan B? We hebben meerdere opties voor je om uit te kiezen.

a) plan B, kernachtig (4 pagina’s);

b) plan B, zonder de bijlagen (12 pagina’s);

c) plan B, zoals het rapport naar de gemeente zal gaan (36 pagina’s).

Oproep

We vragen je allen (met je partner, je 16+ kinderen, je huisgenoten, je buren, je kennissen, enzovoort) een digitaal of een ondertekend papieren formulier in te sturen. Er kunnen dus meerdere formulieren van een huishouden afkomstig zijn (maar wel eentje per persoon..). En, je hoeft niet persé in onze wijk te wonen. Zend dit bericht door, praat er over, laat zoveel als mogelijk bewoners/ondernemers meedoen. Dit is onze laatste kans (er komt van ons géén plan C meer) om als wijk nog iets te doen aan dat onvolmaakte en karige B&W besluit. Help dus aub mee met plan B. Tot en met maandag 26 oktober loopt deze oproep.

Zullen we het samen doen voor de toekomst van onze wijk?
Neem hier aub even de tijd voor. Het is belangrijk voor onze wijk. Je kunt deze poster (downloaden en printen) voor je raam hangen. Dat werkt naast je steun ook als een mooie reminder voor de degenen die het nog willen gaan doen.

Overzicht brievenbussen voor de papieren flyer

Als je de voorkeur geeft aan steun via het papier i.p.v. digitaal: je kunt (na downloaden/printen) deze flyer (die je ook aantreft in ons Binnenblad van dit weekend), na invulling en ondertekening, in één van de navolgende 21 brievenbussen stoppen:

Wijkraad / Nieuwe Kerksplein 17

Alexanderstraat 16

Gasthuisstraat 1c

Ged. Oude Gracht 40a

Ged. Raamgracht 79zw

Ged. Voldersgracht 1

Ged. Voldersgracht 51

Gierstraat 32

Grote Houtstraat 142 d

Korte Lakenstraat 5

Lange Boogaardstr 12

Lange Annastraat 14

Lange Lakenstraat 8

Nieuwe Raamstraat 15

Nieuwe Raamstraat 16 zw

Popelingstraat 17

Raaks 24a

Raamvest 61 rood

Sophiastraat 4rd

Tuchthuisstraat 8a

Vlamingstraat 10

Zuiderstraat 24

We danken je voor je aandacht! We houden je op de hoogte.