Ons plan B is vanaf 10 oktober 2020 klaar. Je leest hier de kern van dat plan. En je kunt aan plan B je digitale steun geven. De gemeente verlangt (om plan B in de gemeenteraad te bespreken) dat er tenminste 100 bewoners steun geven aan dit plan B. Laten we dat samen doen! Het is voor de toekomst van onze wijk. Je mag 1x je steun geven, of digitaal of via het papier. Op 26 oktober hebben we de actie om steun op te halen beëindigd. Dit i.v.m. het indienen van het plan bij de gemeente. Je kunt nog steeds je digitale steun verlenen!

Lees hier meer

We schreven eerder over het proces dat heeft geleid tot de B&W-besluiten over het wijkverkeer. Onze wijkraad heeft van die B&W-besluiten afstand genomen. We kregen meer dan voldoende steun om een plan B te maken. Een samenhangend plan dat beter aansluit bij de wensen van bewoners en ondernemers (bron: onze enquête in april jl.). Dit plan B is bedoeld om samen iets te doen aan het wijzigen van de set B&W besluiten. Gemeentelijke besluiten over ons wijkverkeer die 80% van de enquêtedeelnemers niet ver genoeg vond gaan. Wat zien we als we plan B vergelijken met de B&W-besluiten?

Plan B is effectiever, sluit beter aan op de wensen van de wijk, is aanzienlijk goedkoper, zorgt voor meer verkeersveiligheid, biedt meer ruimte voor spelende kinderen, geeft meer leefbaarheid terug aan de wijk, is meer duurzaam, levert meer CO2-reductie op, geeft minder fijnstof, biedt meer ruimte voor extra groen en extra fietsenrekken.  

Burgerinitiatief

Dit plan B willen we formeel indienen als een burgerinitiatief bij de gemeente waardoor het plan in het openbaar in de raadscommissie én in de gemeenteraad wordt besproken.
Om een burgerinititiatief te worden, moet je aan allerlei voorwaarden voldoen (je moet bijvoorbeeld inwoner van Haarlem en 16+ zijn; er moeten tenminste 100 ondersteunende verklaringen zijn) volgens een heuse verordening. De gemeente wil alle verstrekte persoonsgegevens kunnen toetsen.

Achtergrond plan B

Wat wil je weten over dat plan B? We hebben meerdere opties voor je om uit te kiezen.

a) plan B, kernachtig (4 pagina’s);

b) plan B, zonder de bijlagen (12 pagina’s);

c) plan B, zoals het rapport naar de gemeente zal gaan (36 pagina’s).