Vandaag vond er weer een overleg (gemeente, politie, bewoners, wijkraad) plaats over de overlast veroorzaakt door sommige bezoekers van de (buurt)coffeeshop in de Doelstraat.

Van de gemeente hoorden we dat er wordt gewerkt aan een plan van aanpak naar aanleiding van de bijeenkomst in de Nieuwe Kerk van 12 juli jl. Binnen afzienbare tijd is dat plan van aanpak gereed. Net als u zijn we benieuwd. U weet dat we hebben beloofd nog dit jaar een volgende bijeenkomst in de Nieuwe Kerk met de burgemeester en de raadsleden te organiseren. Zij kunnen dan hun plannen aan u toelichten.

Twee wijkbewoners melden sinds de bijeenkomst in de Nieuwe Kerk overlast bij de politie en uw wijkraad. Zo zijn er al ruim 50 automobilisten gemeld met kenteken die in de wijk tegen de rijrichting in rijden. De politie informeerde ons vandaag dat deze kentekens zijn geregistreerd. Tevens heeft de politie deze kentekenhouders een waarschuwingsbrief gestuurd. De wijkraad is verheugd over deze actie.

Een andere wijkbewoner noteerde ook kentekens van hardrijders maar nadat hij een keer (niet al te vriendelijk) werd aangesproken in zijn deuropening over dat registreren, is deze wijkbewoner gestopt met het verzamelen van kentekens. Inmiddels heeft hij ruim 80 meldingen gedaan van hardrijders en lawaaioverlast. Vriendelijk verzoeken we u overlast te blijven melden en dat mag ook ook bij uw wijkraad.

Sommige wijkbewoners hebben verzocht dit overleg voortaan in de vroege avonduren te houden. Dat verzoek beoordelen we, in beginsel positief, maar nadat we het plan van aanpak hebben ontvangen.

Binnenkort leest u hier het verslag van het gesprek van vandaag.