De vier centrumwijkraden (Burgwal, Binnenstad, Heiliglanden/de Kamp en Vijfhoek, Raaks en Doelen) organiseren op de avond van 6 maart in de Nieuwe Kerk een debat tussen de lokale politieke partijen. Bijna alle fracties doen mee. De toegang is gratis.

Op 21 maart zijn er verkiezingen voor de gemeenteraad en zal er daarna een nieuw college van B&W gevormd worden.

We verwachten op 6 maart een hoge opkomst in de Nieuwe Kerk en we zullen in februari de aanmeldprocedure bekend maken. Bij uw aanmelding kunt u ook een stelling of vraag voor de politici formuleren.

Binnenkort gaan de digitale vragen aan de fracties verzonden worden. Er zijn inhoudelijke thema’s en meer bestuurlijk-politiek getinte thema’s aan de orde.

Al doelgroep hebben we de bewoners van het centrum voor ogen. Uw eventuele vragen dan wel suggesties zien we graag tegemoet.