Woensdag 16 mei 20:00 uur in Wijkcentrum Binnensteeds (Nieuwe Groenmarkt 20) houdt de wijkraad Binnenstad een debatavond over het Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV) in het Haarlemse centrum.

De rode R-Net bussen doorkruisen in een hoge frequentie onze wijk op twee routes: via de Gedempte Oude Gracht en via de Wilhelminastraat. Wijkbewoners ervaren overlast ten aanzien van het geluid, de trilingen en met name op de Gedempte Oude Gracht de te hoge snelheid van deze bussen.

U bent van harte welkom, en indien u dit wenst kunt u voor deze avond ook uw eigen stellingen indienen via info@wijkraadbinnenstadhaarlem.nl

Praat mee over het huidige OV in het Haarlemse centrum! Want: Wat vind u bijvoorbeeld van de gelede en de dubbeldeksbussen en de ritfrequentie van de bussen in het centrum? Hoe kijkt u naar het toekomstig OV aanbod?

De wijkraad Binnenstad gaat hierover graag in gesprek met de bewoners en de betrokken beleidsmakers van de overheid, Connexxion, de beide Vervoersregio’s (“de beslissers”) en het Actieplatform Buskruit. Maar als u wenst, doet u ook mee aan dat debat!

Sprekers op de thema avond zijn:

Lody Warmerdam (Connexxion/R-Net)
Steven Pots ( Vervoersregio Amsterdam)
Ruurd Postma (Provincie Noord Holland)
Pau Tjioe Kho (Gemeente Haarlem
Menno Maas (Actieplatform Buskruit)

Het programma van de avond:

Voorzitter en gespreksleider is Martin Favié (voorzitter wijkraad Binnenstad)
·           Inloop om 19.45 uur (koffie & thee)
·           Start 20.00 uur, kort voorstellen van alle (‘forum’) aanwezigen
·           Max. 7,5 minuut per spreker ter introductie (pitch) over de rol van uw organisatie ten aanzien van het (H)OV
·           Aansluitend discussie aan de hand van diverse stellingen
 De afsluiting vindt plaats om circa 22.00 uur met een borrel en een hapje.