Jaarvergadering 2015 Wijkraad Vijfhoek Raaks Doelen Haarlem

Op 13 april 2015 vond de jaarvergadering plaats. Onderwerpen die hierin besproken zijn:

  • Welkoms woord Voorzitter
  • Verslag Penningmeester
  • Verslag Secretaris
  • Rondvraag
  • Pauze
  • Gastspreker ‘Wijk op groen’ Jelle Fekkes
  • Optreden ‘De Mathilda’s’

Het gehele verslag kunt u lezen in de notulen