De gemeente informeerde ons over de tijdelijke verwijdering van het zebrapad naast de Prins
Hendrikbrug. Hierna volgt de brief van de gemeente.

“Uit inspecties is gebleken dat de kadewand ten noorden van de Prins Hendrikbrug in slechte staat
verkeert. De grond achter de kademuur spoelt de Leidsevaart in. Het gevolg is dat de tegels en het
asfalt inzakken. De wand moet daarom ondersteund worden totdat hij wordt vervangen in 2021. De
weg is nu nog veilig, maar de gemeente heeft besloten snel maatregelen te nemen om onveilige
situaties te voorkomen.

Tijdelijke verwijdering zebrapad
Naast de ondersteuning laat de gemeente een fietsstrook aanleggen om te voorkomen dat het
zwaardere gemotoriseerd verkeer dichtbij de wand rijdt. Zo ontlasten we de wand en verminderen
we de uitspoeling van de grond. Dan verdwijnt de tussenstop halverwege de oversteek. Daarom kan
het zebrapad helaas niet blijven liggen. Hij komt weer terug als de kadewand is vervangen. U kunt
dan de zebra ten zuiden van de Prins Hendrikbrug gebruiken.

Verkeersbesluit
Wij nemen voor deze maatregel nu een verkeersbesluit, omdat we zo snel mogelijk de nodige
werkzaamheden willen uitvoeren. Het besluit vindt u in de bijlage. Hiertegen kunt u binnen zes
weken bezwaar maken bij de gemeente.

Vragen?
De aannemer informeert u in een aparte brief over de werkzaamheden. Heeft u nog vragen? Neem
dan contact op met Rens Blommaert op 023-5113880 of rblommaert@haarlem.nl. “