In het kader van één van de deelprojecten van de gemeentelijke projectgroep Stedelijke Distributie onderzoeken de gemeente, ondernemers en bewoners of het mogelijk is een distributiepunt (zo mogelijk t.b.v. het halen én brengen van pakketjes) in de Gierstraat te realiseren. Een distributiepunt voor zowel de winkeliers als voor de bewoners.

We onderzoeken dit om een bijdrage te kunnen leveren aan reductie van de overdaad aan vrachtverkeer, de CO2-uitstoot, de veiligheid en de leefbaarheid van onze wijk.

Voor de tweede keer dit jaar spraken de partijen deze week met elkaar over de (on)mogelijkheden, kansen en uitdagingen. We willen klein beginnen en als dat goed gaat rustig uitbreiden. Diverse opties en mogelijkheden kwamen aan de orde, net als diverse beperkingen.

Het besprokene wordt nu door de gemeente uitgewerkt en begin 2018 spreken we verder. Uw suggesties horen we graag van u.