De gemeente heeft dit jaar verschillende voornemens om zaken in de openbare ruimte te gaan aanpakken. Men noemt het geheel van dergelijke projecten in een stadsdeel ook wel gebiedsprogramma’s. De wijkraad wordt jaarlijks geconsulteerd bij het opstellen van dergelijke programma’s.

Graag informeren we u over deze voorgenomen projecten in 2017. De gemeentelijke doelstellingen van het stadsdeel centrum worden gebiedsopgave_centrum genoemd. Afgeleid van deze doelstellingen kunt u vervolgens de serie voorgenomen projecten in het centrum bekijken in het zogenoemde Gebiedsprogramma_Haarlem_Centrum_2017.

U kunt de projecten ook op een digitale kaart bekijken. Bij het tabje ‘open data’ vinkt u aan het ‘Gebiedsprogramma 2017′ en op de digitale kaart in het rechterveld zoomt u in naar het gewenste gebied. U ziet daar de projecten in een bepaalde kleur. Bij het aanklikken van zo’n project wordt onderin het linkerveld het project kort toegelicht en kunt u naar een projectbeschrijving klikken. Helaas ontbreekt nog een detailplanning.