THEMA’S

De Wijkraad Vijfhoek, Raaks en Doelen houdt zich binnen onze wijk bezig met verschillende thema’s. Deze thema’s worden aangedragen vanuit de gemeente, wijkbewoners of uit interesse/aandachtsgebieden van wijkraadsleden. Wijkraadsleden kiezen elk jaar een bepaalde portefeuille uit. Zo’n portefeuille kent een cluster van verschillende werkzaamheden.

Om de werklast beter te verdelen voor de leden van de wijkraad kunnen bewoners ook “projectlid” worden. Dit houdt in dat zij voor een bepaald onderwerp ‘klussen’ doen, of naar vergaderingen of werkgroepen gaan en hier de belangen van de de wijk vertegenwoordigen. Terugkoppeling van deze overleggen vindt plaats in een wijkraadsvergadering of naar een wijkraadslid. Projectleden zijn géén lid van de wijkraad maar doen belangrijk werk voor de wijk.

Leden van de wijkraad kiezen de thema’s naar eigen interessegebied of omdat zij vanuit hier reeds al ervaring uit hebben opgedaan.

Je wijkraad houdt zich in 2020 onder meer bezig met de volgende thema’s:

Fysiek

A1 Verkeer
Parkeren, fietsparkeren, stedelijke distributie, verkeer, wijkvisie verkeer 

A2 Openbare ruimte/Groen
Wijk-op-Groen, Wijkschouw, Wijkschoonmaak

Social

B1 Evenementen
Ontmoetingen, feesten, inloopbijeenkomsten, bingo, inkoop, zorg voor wijkgebouw

B2 Veiligheid & Overlast
Onder meer omwonendenoverleggen 24 uurs opvang, bezoekers the Lounge, AirBnB

B3 Sociale aspecten
Buuv, sociale cohesie, sociale ondersteuning

Projecten

Wijkverhalen
Website ontwerp en transitie

Communicatie

Overleg centrumwijkraden, overleg gemeente en andere partners.
Externe communicatie
Woordvoering, externe contacten

© Copyright - Wijkraad Vijfhoek, Raaks en Doelen - Foto's: Eric Oudendijk, Theo Molenaar, Pauline de Senerpont Domis