In onze laatstverschenen nieuwsbrief schreven we onder meer over de brief van de burgemeester die vanavond in de raadscommissie Bestuur aan de orde zal zijn. De brief gaat over maatregelen die tot doel hebben de overlast veroorzaakt door sommige bezoekers van de coffeeshop in de Doelstraat te beperken.

De vergadering vindt vanavond plaats in het Stadhuis (ingang Koningstraat) en begint om 18:15 uur. De brief van de burgemeester zal om ca. 19:00 uur besproken worden.

Wijkbewoners zullen dan gebruik maken van het inspreekrecht en de commissie toespreken.

Hier leest u meer over de brief van de burgemeester.