Morgen 23 april is er een raadsvergadering met ‘een vragenuur’. Raadsleden stellen dan, meestal actuele, vragen aan het college. We pikken er een paar, relevant voor onze wijk, uit van D66:

Op de Botermarkt en Barrevoetestraat is het in elk geval op vrijdag en zaterdag druk met
mensen die voor de deur van winkels als Mabrouk, Kaaskampanje, Kartal, Delekkerstekaas
staan te wachten tot zij naar binnen mogen. Omdat de stoep op die plekken smal is, staan
mensen ook op straat te wachten. Bent u het met D66 eens dat het beter is de Botermarkt en
de Barrevoetestraat gedurende de Coronacrisis op vrijdag en zaterdag van 09.00 tot 17.00 voor
autoverkeer te sluiten, zodat mensen veilig op straat kunnen wachten?

Op de Gierstraat, Koningstraat en Kleine Houtstraat is fietsverkeer toegestaan, maar in de
Grote Houtstraat niet. Het is vrijwel ondoenlijk om in de Gierstraat, Koningstraat en Kleine
Houtstraat 1,5 meter afstand te houden met al het fiets- en wandelverkeer. De Grote
Houtstraat is op dit moment veel rustiger. Bent u het met D66 eens dat het beter is om de
Gierstraat en Koningstraat gedurende de Coronacrisis te sluiten voor fietsverkeer en het
fietsverkeer over de veel bredere Grote Houtstraat te laten rijden?

Een suggestie onzerzijds: wordt het na het recente “Actieplan Fiets” ook niet tijd voor een “Actieplan Voetganger”? De trottoirs van de vaak Middeleeuwse straatjes in onze wijk zijn veelal superschuin aflopend én vaak smaller dan 50-75 cm. Soms ook nog voorzien van obstakels. Met het oog op de 1,5 meter economie en het veilig door het centrum kunnen lopen, is de huidige breedte van veel trottoirs voor verbetering vatbaar.

Autoluw maken van die smalle woonstraatjes is ook een optie, trouwens.