De gemeente en de projectontwikkelaar informeerden ons vandaag (19 februari) over de laatste ontwikkelingen rondom het Raaks fase III project.

Eerst gaat de grote fietsenstalling aan het Boereplein per 11 maart verdwijnen. Her en der in de buurt (zie de tekening) komen daarvoor in de plaats tijdelijke fietsenstallingen om het gemis aan fietsenstallingen te compenseren. Die tijdelijke stallingen verdwijnen weer (na een paar jaar) als het nieuwe Raakscomplex (31 appartementen, 3 herenhuizen, twee bedrijfsruimten en een ondergrondse openbare fietsenstalling voor circa 1000 fietsen) is opgeleverd.

blauw kruis: stallingen die verdwijnen rode lijn: tijdelijke stallingen

Voorts organiseren de gemeente en de projectontwikkelaar binnenkort een informatiebijeenkomst voor ondernemers en vertegenwoordigers van bewoners (bijvoorbeeld VvE’s en wijkraden) om de laatste plannen toe te lichten.

Je kunt de plannen van Raaks III hier volgen.