Het college van B&W heeft recent enkele tijdelijke (tot mei 2021) verkeersmaatregelen genomen om de bouw van Raaks fase III mede mogelijk te maken.

U kunt de maatregelen en de bijbehorende situatieschetsen hierna lezen.

[pdf-embedder url=”https://wijkraadvijfhoek-haarlem.nl/wp-content/uploads/2019/03/stcrt-2019-7463.pdf”]