Van de bouwer van Raaks Fase III ontvingen we een update voor week 18.

Bouwverkeer

Vooralsnog maakt het bouwverkeer gebruik van de toegang aan de Wilhelminastraat. Omstreeks 25 mei (herziene prognose) zal het bouwverkeer gebruik maken van de toegang aan de Oude Zijlvest. De bebording wordt vóór aanvang van het bouwverkeer door de Oude Zijlvest conform afspraak aangepast en ook de trillingsmonitoring wordt voordien geïnstalleerd.

Stand van het werk & overzicht komende werkzaamheden

Als het weer het toelaat wordt de keldervloer aanstaande woensdag 6 mei gestort. De toevoer van beton zal geschieden via de Wilhelminastraat. Als het beton voldoende is uitgehard, wordt het afgewerkt met zogeheten vlindermachines. Het afwerken van het beton zal, afhankelijk van temperatuur ontwikkelingen, mogelijk nog tot ver in de nacht doorgaan.
Als de voorziene weersomstandigheden te ongunstig zijn, wordt de stort en dus ook het afwerken uitgesteld.
(Foto: Vloerwapening keldervloer)

Bouwplaats

De uitvoerder van HBB Groep is dagelijks aanwezig op de bouwplaats en is eerste aanspreekpunt voor iedereen die op de bouwplaats komt. De bouwplaats wordt afgeschermd door middel van hekken. De bouwplaats is niet toegankelijk voor onbevoegden.