Na een flinke serie noodveordeningen krijgen we nu te maken met regionale maatregelen van het kabinet om de coronapandemie in te dammen. Het kabinet vraagt mensen om zich in 6 regio’s extra goed te houden aan de basisregels tegen het coronavirus. Zoals 1,5 meter afstand houden. Om verspreiding van het virus te voorkomen, zijn er extra regels, ook in onze regio Kennemerland. Cafés en restaurants gaan bijvoorbeeld eerder dicht. En er is extra controle op de regels want in deze 6 regio’s zijn veel mensen besmet met het coronavirus. Het is daarom extra belangrijk om de basisregels tegen het coronavirus te volgen. Zoals 1,5 meter afstand tot anderen houden. Dat geldt ook thuis.

Gezelschap: maximaal 50 personen

Een gezelschap mag niet groter zijn dan 50 mensen. Een gezelschap is een groep mensen die samen komen met een doel. Sluiten zich mensen (spontaan) daarbij aan? Dan horen zij ook bij het gezelschap.

Meldplicht voor groepen van meer dan 50 personen

Moet een grotere groep toch samenkomen? Dan moet de organisatie dit van tevoren melden bij de veiligheidsregio. Daarbij wordt iemand aangewezen die toezicht houdt.

Uitzonderingen voor de meldplicht

De meldplicht geldt niet voor, onder andere horeca, detailhandel, bibliotheken, dierentuinen, kermissen, betogingen, het belijden van godsdienst of levensbeschouwing.

Horeca eerder dicht

In restaurants en cafés is het moeilijk om 1,5 meter afstand te houden. In de 6 regio’s is dat vooral ’s avonds en ’s nachts. De horeca moet daarom om 1.00 uur ’s nachts dicht. Vanaf 0.00 uur mogen zij geen mensen meer binnenlaten en moet de muziek uit.

Uitzonderingen op de sluiting van horeca

  • Afhaalrestaurants mogen tot 02.00 uur ’s nachts openblijven. En vanaf 01.00 uur geen alchol meer schenken.
  • Eet- en drinkgelegenheden op vliegvelden na de security check.

Poster

Hier kun je een poster downloaden met de regionale maatregelen.