Twee keer dit jaar nodigen we u graag uit voor een verkenning van onze wijk. Met een groep wijkbewoners en de wijkraad kijkt u om met eigen ogen te zien hoe het zit met de veiligheid, het vandalisme en kwaliteit van onderhoud van het openbare gebied. We nodigen ook deskundigen van de gemeente en van Spaarnelanden uit.

De wandeling gaat langs de punten van aandacht die door wijkbewoners zijn aangedragen voor inspectie. We maken aantekeningen en geven prioriteiten aan in de eindrapportage. Uw wijkraad meent dat regelmatig kijken naar de woonomgeving, onze woonkwaliteit in de wijk ten goede komt.

In de wijkschouw kijken we of de bestrating in orde is, er geen kuilen zijn en of iemand met een rolstoel goed kan passeren. Ook kijken we naar het aantal verkeersborden in de wijk. Zwerfvuil is zeker niet wenselijk en als het ergens teveel wordt, vragen we of Spaarnelanden ons komt helpen.

Soms is een buurman heel lang niet meer op straat gezien. Hoe zou het met  hem gaan? Kan hij zich redden of is hij slecht ter been? Dan kan het Sociaal Wijkteam in actie komen. We nodigen de gemeente, Spaarnelanden en onze wijkagent uit voor de eerstvolgende wijkschouw. Dat houdt de lijnen kort en versterkt de dialoog onderweg.

De eerstvolgende wijkschouw houden we op maandag 15 mei vanaf 19:30 uur en de tweede wijkschouw houden we overdag in de herfst. De precieze datum van de tweede schouw hoort u na de zomerperiode.

Nu vragen we u om suggesties aan ons door te geven om bepaalde zaken in elk geval niet te vergeten of extra goed te bekijken tijdens de wijkschouw. Dat kan gaan over onveilige plekken, kuilen in de straat, te veel verkeersborden, slecht werkende verkeersdrempels, de kwaliteit van de straatverlichting, noemt u maar op.

U kunt met onderstaand formulier uw suggestie(s) aan ons doorgeven. We danken u hartelijk voor uw medewerking om sámen onze wijk leefbaar te houden!

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.