Recent nam het college besluiten over tijdelijke maatregelen in de openbare ruimte. We schreven er al over. We begrijpen waarom deze maatregelen nu noodzakelijk zijn. We plaatsen vraagtekens bij de achterliggende logica en consistentie. Ook vragen we ons af welke belangenafweging er de ene keer en welke afweging er de andere keer is gemaakt. Volgens de B&W-nota over dit onderwerp heeft de voetganger de hoogste prioriteit.

Sommige smalle straten in het centrum zijn nu afgesloten voor fietsers, want de horeca bezet daar een groot deel van de schaarse openbare ruimte met terrassen. In die schaarser wordende openbare ruimte moet een ieder anderhalvemeter afstand houden. In andere straten van het centrum word je vriendelijk verzocht af te stappen ‘als het druk’ is. Tsja, wanneer is het druk, zal een fietser denken? Soms (Grote Houtstraat t.h.v. ‘van Haren’) hangen deze ‘nudge’borden op dezelfde hoogte als het verbodsbord voor fietsen tijdens de winkeluren. Ruimte voor interpretatie dus.

Een wandelstraat (volgens de borden) vlakbij waar op sommige dagen ca 10.000 fietsers door heen rijden, is gewoon open voor fietsers. De trottoirs zijn daar (i.v.m. handelswaar) niet altijd beschikbaar voor voetgangers. Voetgangers steken willekeurig over (ondanks de snel vervagende gele hartjes) naar de vele gezellige winkels en fietsers rijden er met verschillende snelheden tussen door, op weg naar hun doel. Een doel vaak buiten (gezien de aantallen) die smalle wandelstraat. Ook hier moeten we allen anderhalvemeterafstand houden met steeds minder openbare ruimte. Dit wandelstraatje maakt deel uit van een noord-zuid fietsroute (zie het ANWB routebord t.h.v. vm. Hudsons Bay). Een andere (veel bredere) winkelstraat op dezelfde noord-zuidroute (de Barteljorisstraat) kent een fietsverbod tijdens de openingstijden van de winkels. Kun je het nog volgen? We hebben het in deze alinea over de Gierstraat, mocht je dat nog niet aanvoelen.

We vragen de Raadscommissie Bestuur, die 11 juni over dit onderwerp spreekt, de door de externe onderzoekers aanbevolen proef met een fietsverbod op zaterdag in de Gierstraat te vervroegen. Die proef (met allerlei te onderzoeken vragen) staat nu voor 2021 gepland in de B&W besluiten. Lees hier onze brief.