Het college van B&W heeft gisteren een rapport “Haarlemse Trendstudies 2040” vrijgegeven dat input kan vormen voor de verkiezingsprogramma’s van de lokale politieke partijen. “De aangegeven trends in deze studie kunnen door lokale politieke partijen gebruikt worden bij het schrijven van hun verkiezingsprogramma’s voor de verkiezingen in voorjaar 2018. Vooral de opgaven die voortvloeien uit de trends kunnen de lokale politieke partijen gebruiken om eigen keuzes te maken.”

Uit het rapport citeren we: “Volgens de prognoses van het Centraal Bureau voor de Statistiek en het Planbureau voor de Leefomgeving wijkt Haarlem af van het algemene patroon. In Haarlem groeit de bevolking van 2015 tot 2040 driemaal sneller dan in heel Nederland en tweemaal sneller dan in alle G32-steden (= de grootste 32 steden) tezamen. Een toename in Haarlem van bijna 22%, terwijl in alle G32-steden tezamen de verwachte toename 10% is en in heel Nederland 7%. In Haarlem is geen sprake van ontgroening (de groep van 0-20 jaar groeit met 27%), terwijl er tegelijkertijd wel een meer dan gemiddelde vergrijzing is (de groep van 65-plus neemt in Haarlem met 65% toe en in heel Nederland met 60%). Haarlem heeft daarbij voor de toekomst een belangrijk voordeel, namelijk een verdergaande groei van de meest actieve leeftijdsgroep van 20 tot 65-jarigen. Terwijl andere gemeenten door een krimpende beroepsbevolking voor hun economische toekomst moeten vrezen, geldt die vrees veel minder voor Haarlem.  Ook het aantal huishoudens neemt in Haarlem van 2015 tot 2040 meer toe dan gemiddeld. En daarbij valt vooral de toename van het aantal paarhuishoudens op: plus 7.500 huishoudens (een toename van 18%) in deze periode, tegen 2% voor heel Nederland en 4% in alle G32-steden.”

Trends op verschillende beleidsterreinen komen in het rapport aan de orde. Het complete rapport trendstudie Haarlem kunt u hier lezen.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.