Ook in onze wijk is een sociaal wijkteam actief. Als zij signalen krijgen dat er bij buurtbewoners iets aan de hand is, gaan ze erop af en maken contact.

Heeft u behoefte aan ondersteuning? Dan kunt u contact opnemen met het Sociaal Wijkteam uit uw buurt. Ook als u zich zorgen maakt om een van uw buren, kunt u natuurlijk zelf in gesprek gaan, of dit signaleren bij het Sociaal Wijkteam.

Het Sociaal Wijkteam kijkt samen met bewoners hoe problemen opgelost kunnen worden en of familie, vrienden of buren hierbij kunnen helpen. Het kan gaan over een financieel probleem, langdurige werkloosheid, of over een opvoedingsvraag. Maar het kan ook een ondersteuningsvraag zijn op het gebied van wonen, welzijn of zorg. Of een combinatie daarvan. Als bewoners geen sociaal netwerk hebben, kan het Wijkteam helpen met het opbouwen van een netwerk.

Sociaal Wijkteams en Loket Haarlem zijn sinds 1 januari 2017 samen gegaan. De Sociaal Wijkteams zijn bereikbaar via het telefoonnummer 023 5430990 van maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 en 12.00 uur. Geen gehoor? Stuur dan een e-mail naar wijkteam-centrum@haarlem.nl.  Zij nemen dan zo snel mogelijk contact met u op.

Een andere mogelijkheid om hulp te vragen, kan BUUV zijn, onze buurtmarktplaats

BUUV is de buurtmarktplaats voor en door bewoners van Haarlem. Via BUUV kunnen bewoners hulp vragen en aanbieden voor klusjes die je als buren voor elkaar kunt doen: het uitlaten van de hond, een lift naar de dokter, een klusje in huis of hulp in de tuin. Zonder dat daar direct iets tegenover staat. U kunt BUUV vinden via: https://haarlem.buuv.nu/