Het college van B&W heeft gisteren, 23 mei 2017, de conceptversie van de toekomstvisie van de stad vrijgegeven voor de inspraak.

In de inleiding lezen we:

“Stad in evenwicht

Hoe ziet Haarlem er uit in 2040? De ontwikkelingen gaan zo snel dat een toekomstvisie hooguit in contouren kan worden geschetst, maar dat neemt niet weg dat de gemeente Haarlem zich wil voorbereiden op de toekomst. Omdat samen met de Haarlemmers te doen, organiseerde de gemeente in 2016 bijeenkomsten voor inwoners, ondernemers en organisaties waarin ze met elkaar discussieerden over onderwerpen als wonen, werken en lokaal bestuur in 2040. De conclusie was dat Haarlemmers graag in hun mooie, veerkrachtige en sterke stad leven. Zo staat Haarlem er in 2017 voor: een solide basis voor onze visie op 2040. De eerste opgave is om die basis in stand te houden.

Mooi, veerkrachtig en sterk

Er zijn ook zorgen. Sommige inwoners profiteren minder van de florerende stad dan andere. De tweede opgave is dan ook daar evenwicht in te brengen en de stad voor te bereiden op de trends en ontwikkelingen die op ons afkomen. De ruimtelijke mogelijkheden en de jonge geschiedenis van oostelijk Haarlem plus de rijke cultuur en historie van het westelijk deel bieden daarvoor alle kansen. Deze visie schetst een nieuwe koers voor de ontwikkeling van Haarlem: een stad waar de eeuwenoude wijken in het westen een moderne tegenhanger vormen met de nieuwe stedelijkheid in het oosten. Een mooie, veerkrachtige en sterke stad in 2040.”      

U kunt de concept-toekomstvisie Haarlem 2040 hier lezen en uw reactie kunt u, desgewenst, geven vanaf 9 juni tot en met 21 juli, nadat er in de raadscommissie Bestuur over is gesproken.

Op de site van Haarlem 2040 kunt u meer context lezen.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.