Als bewoners bepalen we vooral zelf hoe het is om in onze wijk te wonen. Door de manier waarop we (samen)leven, ons huis onderhouden, contact onderhouden met de buren en wel of niet actief zijn. Zo zijn we min of meer ook ‘eigenaar’ van onze woonomgeving.

Natuurlijk speelt ook het beleid van de gemeente een grote rol. Dat heeft veel invloed op onze wijk en zelfs onze woning. Natuurlijk kunnen bewoners vaak meepraten over ontwikkelingen, maar het initiatief ligt meestal bij de overheid.

Als wijkraad willen we kijken of we de rolverdeling kunnen omdraaien en als bewoners meer regie kunnen krijgen over onze wijk. Helpt u mee?

Gouden moment

Volgend jaar zijn de gemeenteraadsverkiezingen en treedt er een nieuw college van B&W aan. Dat stelt nieuwe speerpunten en maakt nieuwe plannen voor de stad en de inwoners. Vanuit Vijfhoek/Raaks/Doelen willen we dat nieuwe college onze visie meegeven en ons er hard voor maken dat die wordt opgenomen in de gemeentelijke plannen en zwaar meeweegt in de besluiten.

Investeren met plezier                                                                            

Het maken van zo’n visie vraagt een investering in tijd, maar levert ook veel op. Zoals beleid dat is ontwikkeld door de echte deskundigen: de bewoners van de wijk. En een wijk die zich zo goed mogelijk ontwikkelt bij de behoeften van de bewoners. En ook belangrijk: het is leuk om met de toekomst van je eigen wijk bezig te zijn: te kijken wat je wilt bewaren, wat je wilt versterken en wat je kwijt wilt.

Mogelijke thema’s

We kunnen het bijvoorbeeld over de volgende vragen hebben:

  • Als we een beetje dromen… hoe ziet de wijk er dan uit in 2025 of 2040. Hoe leven we?;
  • Willen we als wijk een beheerbudget hebben, zodat we bijvoorbeeld direct graffiti kunnen verwijderen of troep (laten) opruimen. En geld voor ‘snelle’ sociale projecten;
  • Willen we iets doen aan het verkeer: onze wijk verder verkeersluw maken, meer voetgangerszones en maatregelen om de 30 km zone te optimaliseren. Minder bezorgbusjes, door de distributie van internetbestellingen te bundelen. En gaan we anders parkeren?;
  • Willen we meer voorzieningen voor jeugd en/of ouderen?
  • Wat willen we met het groen en water in de wijk?
  • Maken we van Vijfhoek/Raaks/Doelen de duurzaamste wijk van Haarlem. En hoe dan?
  • Welke mogelijkheden krijgt de horeca en wat is de beste balans tussen wonen en toerisme?
  • Hoeveel ruimte is er om in de wijk te ondernemen? Hoe zien we de (detail)handel;
  • En wat zou u willen met onze wijk?

Doet u mee?

De visie kunnen we niet alleen maken, daar hebben we veel bewoners voor nodig die daar tijd en kennis in willen steken. Mensen die af en toe een uurtje met ideeën komen of willen sparren. Maar ook mensen die op onderzoek uit willen gaan en willen schrijven.

Daarom onze vraag: wilt u meedoen? Als een redelijk aantal mensen zich aanmeldt organiseren we een startbijeenkomst om te bekijken hoe we in de komende maanden tot een gedragen wijkvisie kunnen komen

U kunt zich met onderstaand formulier aanmelden.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.