De wijkraad houdt zich op vele manieren met verkeer bezig. Belangrijke speerpunten zijn het verminderen van overlast door vrachtverkeer (stedelijke distributie), betere voorzieningen om fietsen te stallen en het ontwikkelen van een wijkvisie over (onder andere) verkeersstromen in de wijk.

Stedelijke distributie

De wijkraad vertegenwoordigt de vier wijkraden van het centrum binnen de gemeentelijke projectgroep Stedelijke Distributie. Daarbinnen heeft de gemeente met vertegenwoordigers van bewoners, ondernemers en brancheorganisaties een plan opgesteld voor milieuvriendelijk laden en lossen in de binnenstad.

 Fietsparkeren

De wijkraad is lid van de werkgroep fietsparkeren. Deze bestaat verder onder andere uit vertegenwoordigers van andere wijkraden, ondernemers, eigenaren van panden, historische vereniging en de fietsersbond. Doel van de werkgroep is het aanpakken van een aantal knelpunten in de stad op het gebied van fietsparkeren. Ieder jaar worden enkele projecten aangepakt. Om gedrag van fietsers te veranderen, wordt regelmatig gebruik gemaakt van de diensten van handhaving.

Wijkvisie

Een groep bewoners is bezig met het opstellen van een toekomstvisie op het verkeer in de wijk. Wilt u zich aansluiten? Welkom!

Klik op de links voor meer informatie.