Op woensdagavond 22 januari jl. vond er op de Gedempte Voldersgracht een noodlottig schietincident plaats. De gemeente laat ons naar aanleiding daarvan vandaag het volgende weten:

Beste wijkraad,

Graag informeer ik u over het volgende n.a.v. het schietincident op de Gedempte Voldersgracht:

De informatie die de gemeente heeft ontvangen, is dat er een stille tocht/ wake zal plaatsvinden op donderdagavond 6 februari. De tocht zal om 19.45 verzamelen en om 20.00 uur van het Hortusplein gaan naar de plek waar het slachtoffer is overleden en eindigt rond 20.30 uur. De familie verwacht een deelname van ongeveer 50 personen.

De familie heeft aangegeven, dat zij na de herdenking de bloemen en de kaarten en foto’s mee naar huis zullen nemen. De familie hoopt dat de gedenkplek nog even in tact kan blijven tot na deze tocht.”

 

Naschrift

Wij hebben, zoals eerder gemeld, aan de gemeentelijke veiligheidsmanager en aan onze wijkagent gevraagd of er meer achtergrondinformatie over dit incident met de wijkbewoners gedeeld kan worden. Beiden laten weten dat er gedurende het onderzoek, dat de politie momenteel instelt, geen mededelingen worden gedaan.