Op zaterdag 4 november vanaf 11:00 uur houden we voor de tweede keer dit jaar een wijkschouw. Wijkbewoners en de wijkraad kijken op straat hoe het zit met de veiligheid, het vandalisme en kwaliteit van onderhoud van het openbare gebied. We nodigen ook de wijkagent uit, de handhavers en deskundigen van de gemeente en van Spaarnelanden.

Input van bewoners

De wandeling gaat langs plekken die wijkbewoners hebben aangedragen. Zoals plekken waar je ’s avonds niet ontspannen loopt, waar de doorgang belemmerd wordt door spullen op straat, waar verwarrend veel verkeersborden staan of verkeersdrempels niet werken, waar de straatverlichting onvoldoende is, of waar het groen slecht wordt onderhouden.

Rapportage

De wijkraad maakt van de rondgang een rapportage voor partijen die voor een oplossing kunnen zorgen. Uiteraard kijken we vervolgens ook of de problemen worden aangepakt. U kunt hier onze terugblik op de eerste wijkschouw van dit jaar lezen, met de reacties van de geraadpleegde deskundigen. Bij de start van de volgende wijkschouw staan we vanzelfsprekend ook samen stil bij de afwikkeling van de gemelde zaken

Loop mee op 4 november

De eerstvolgende wijkschouw is op zaterdag 4 november vanaf 11:00 uur. We starten vanaf het gebouw van de wijkraad aan het Nieuwe Kerksplein 17. Fijn als u meeloopt en meedenkt. U kunt natuurlijk ook alleen uw suggesties aan ons doorgeven.

Geef nu uw suggesties door

U kunt ook een belangrijke bijdrage leveren door suggesties aan ons door te geven: welke plekken en onderwerpen verdienen aandacht tijdens de wijkschouw. Gebruik daarvoor onderstaand formulier. Alvast hartelijk dank voor uw medewerking om sámen onze wijk leefbaar te houden.

Hier graag uw mailadres invullen, zodat we u op de hoogte kunnen houden
Hier kunt u invullen of u wel of niet zult meelopen met de wijkschouw
Heeft u te weinig ruimte? Vul dan nog een formulier in.