Vandaag ontvingen we van de gemeente een prachtige uitgave over de ontwikkelingen binnen de Haarlemse straatinrichting (‘Ontwikkelingen in de Haarlemse straatinrichting 1850-1930′, Team Erfgoed, Isanne Damen). Het boek bevat prachtige oude foto’s van het Haarlemse centrum en dus ook van onze wijk. In de inleiding lezen we het volgende.

“Op negentiende-eeuwse foto’s van de Haarlemse binnenstad lijkt een stilte over de straten van de stad te zijn gevallen. De afbeeldingen tonen een eenvoud in straatinrichting die één geheel vormt met de omringende gebouwde omgeving.

Begin twintigste eeuw begint dit beeld echter te vertroebelen en raken ontwikkelingen in de Haarlemse straatinrichting in een stroomversnelling. Maar waardoor werd dit rustige straatbeeld precies gecreëerd? Welke nieuwe weg werd er ingeslagen in de vormgeving van de Haarlemse openbare ruimte?

Deze analyse van de straatinrichting tracht een beeld te schetsen hoe men de openbare ruimte gebruikte en inrichtte aan het einde van de negentiende en begin twintigste eeuw. In dit tijdsframe ondergingen de straten van Haarlem een grote transformatie.

Onder druk van een grote bevolkingsgroei en nieuwe verkeersvormen werden in deze periode eeuwenoude principes van straatinrichting losgelaten en moderne, snel elkaar opvolgende, inzichten omarmt. De jaren twintig en dertig van de vorige eeuw luidden een nieuw tijdperk in op het gebied van straatinrichting. Dit tijdperk wordt daarom in deze analyse als eindpunt van de transformatieperiode aangehouden. Naast een restrictie in tijd is ook gekozen om een beperkt gebied te analyseren, namelijk enkel de Haarlemse binnenstad.

De analyse belicht voornamelijk de transformatie van al bestaande wegen en straten, en niet op de nieuwe uitbreidingswijken van de negentiende en begin twintigste eeuw. Omdat deze analyse zicht richt op overkoepelende principes in de inrichting van de Haarlemse straten, zijn losse elementen op straat grotendeels buiten beschouwing gelaten.

In plaats daarvan worden drie constante factoren onderzocht die vrijwel overal in de openbare ruimte voorkomen: de aanleg van de straat zelf, waaronder het straatprofiel en de materialisering, de boomaanplant en de straatverlichting.”

De auteur van het boek heeft ons op 27 juni 2019 verzocht de pdf-versie van het boek te verwijderen. Dat verzoek hebben wij gehonoreerd. Heeft u alsnog interesse om het boek te lezen, laat dan even van u horen.